90 (212) 210 10 10

Ekler

Ekler

Yükseköğreti̇m Kali̇te Kurulu Eti̇k Kuraları için TIKLAYINIZ.

Değerlendi̇rme Takımı Ön Zi̇yaret Planı Örneği̇ için TIKLAYINIZ.

Değerlendi̇rme Takımı Zi̇yaret Planı Örneği̇ için TIKLAYINIZ.

Çıkış Bi̇ldi̇ri̇mi̇ Şablonu için TIKLAYINIZ.

Değerlendi̇rme Takımının Zi̇yaret Edi̇len Kurum Tarafindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Formu için TIKLAYINIZ.

İzleme Raporu Şablonu için TIKLAYINIZ.

Kurumsal Dış Değerlendi̇rme Ve Akredi̇tasyon Ölçütleri̇ için TIKLAYINIZ.

Apply Nişantaşı